شرکت ماشین برزگر همدان ورود کاربران 

کارشناسان فروش

کارشناسان مجرب و موفق شرکت

امین خاوری دهقان

امین خاوری دهقان

مدیر عامل گروه صنعتی بازرگانی خاوری (کمباین سازی ماشین برزگر همدان) شماره تماس : 09122772900