شرکت ماشین برزگر همدان ورود کاربران 

مشخصات محصول

سیب زمینی کار دو ردیفه

این ماشین دارای گردونه ای است که روی آن قاشقک یا چنگال در نوع مختلف برای کاشت غده های کوچک و بزرگ تعبیه شده است که غده را ضمن حمل کردن از مخزن در فوصل معین در دل خاک قرار می دهد.__دستگاه به دلیل سنگینی بیشتر از نوع دنباله بند می باشد و حداقل دارای 2 چرخ حامل ، شیار بازکن (کفشکی یا بشقابی) پوشاننده (بشقابی یا فاروئری) و یک سکو تاشو ، جهت نشستن و نظارت بر کار دستگاه و بارگیری می باشد. __در مدل های مجهز به کودکار،دستگاه دارای دو توزیع کننده کود برای هر ردیف ، جهت قرار دادن کود در دو طرف غده می باشند.نیروی محرک گردونه عمدتا توسط حرکت چرخ های حامل تامین می گردد..


365,000,000 ریالسبد خرید


این ماشین دارای گردونه ای است که روی آن قاشقک یا چنگال در نوع مختلف برای کاشت غده های کوچک و بزرگ تعبیه شده است که غده را ضمن حمل کردن از مخزن در فوصل معین در دل خاک قرار می دهد.__دستگاه به دلیل سنگینی بیشتر از نوع دنباله بند می باشد و حداقل دارای 2 چرخ حامل ، شیار بازکن (کفشکی یا بشقابی) پوشاننده (بشقابی یا فاروئری) و یک سکو تاشو ، جهت نشستن و نظارت بر کار دستگاه و بارگیری می باشد. __در مدل های مجهز به کودکار،دستگاه دارای دو توزیع کننده کود برای هر ردیف ، جهت قرار دادن کود در دو طرف غده می باشند.نیروی محرک گردونه عمدتا توسط حرکت چرخ های حامل تامین می گردد..