شرکت ماشین برزگر همدان ورود کاربران 

مشخصات محصول

کولتیواتور کودکار

قابل استفاده در مزارع سیب زمینی __  قابل استفاده همزمان جهت 4 عملیات سله شکنی ، وجین و دفع علفهای هرز ، کوددهی و خاکدهی.  ___  دارای سیستم تنظیم مقدار ریزش کود منحصر به فرد MINIMAX ___ جلوگیری از تلفات کود و دقت در میزان ریزش کود. ___  سهولت بارگیری کود در مخازن  ___  قابلیت تنظیم مقدار ریزشکود از 120 تا 1000 کیلوگرم در هکتارانتقال نیرو از طریق شافت P.T.O


260,000,000 ریالسبد خرید


قابل استفاده در مزارع سیب زمینی __  قابل استفاده همزمان جهت 4 عملیات سله شکنی ، وجین و دفع علفهای هرز ، کوددهی و خاکدهی.  ___  دارای سیستم تنظیم مقدار ریزش کود منحصر به فرد MINIMAX ___ جلوگیری از تلفات کود و دقت در میزان ریزش کود. ___  سهولت بارگیری کود در مخازن  ___  قابلیت تنظیم مقدار ریزشکود از 120 تا 1000 کیلوگرم در هکتارانتقال نیرو از طریق شافت P.T.O