شرکت ماشین برزگر همدان ورود کاربران 

مشخصات محصول

سر زن سیب زمینی

کاهش هزینه برداشت و افزایش ظرفیت و سرعت عملیات برداشت. ___ توقف رشد سیب زمینی ها جهت تولد کنندگان بذر سیب زمینی در برداشت های پیش از موعد. ___ بهترین جایگزین سموم شیمیایی جهت محافظت از محیط و مزرعه سیب زمینی. ___ دارای تیغه های مخصوص اروپایی و بالاترین کیفیت ، مقاوم در برابر ضربات سنگ و کلوخ. ___ دارای گیربکس اروپایی ، با استحکام و مقاوم در برابر فشارهای وارده. ___ سرعت بالای شافت رتور برای ایجاد بهترین کیفیت در از بین بردن ساقه ها.


560,000,000 ریالسبد خرید


کاهش هزینه برداشت و افزایش ظرفیت و سرعت عملیات برداشت. ___ توقف رشد سیب زمینی ها جهت تولد کنندگان بذر سیب زمینی در برداشت های پیش از موعد. ___ بهترین جایگزین سموم شیمیایی جهت محافظت از محیط و مزرعه سیب زمینی. ___ دارای تیغه های مخصوص اروپایی و بالاترین کیفیت ، مقاوم در برابر ضربات سنگ و کلوخ. ___ دارای گیربکس اروپایی ، با استحکام و مقاوم در برابر فشارهای وارده. ___ سرعت بالای شافت رتور برای ایجاد بهترین کیفیت در از بین بردن ساقه ها.