شرکت ماشین برزگر همدان ورود کاربران 

محصولات

ماشین کاشت بذور ریز(سبزی وصیفی جات)

این دستگاه یک ماشین توسعه یافته و هماهنگ با تغییر شرایط کشاورزی و محیط رقابتی ، برای نیازهای عمومی از جمله تولید کنندگان سبزی است.این دستگاه مخصوص دانه های کوچک طراحی شده است و  برای تولید سبزیجات و بوته با  عملکرد بالا مانند : جعفری ، کاهو ، شوید ، کرفس ف مارچوبه ، بادمجان ، گوجه فرنگی و پیاز و غیره برای هر نوع دانه که پوشش داده شده و یا بدون پوشش مورد استفاده قرار می گیرد.


0

کاشت نشا (سبزیجات و صیفی جات)

کاشت نشا (سبزیجات و صیفی جات) به روش سنتی به دلیل هزینه های بالا در تولید همواره مشکلات فراوانی (نیروی انسانی زیاد – از دست رفتن زمان – افزایش ضایعات محصول و ...) را بر دوش کشاورزان متحمل می سازد که این عامل موجب رونق کمتر این محصولات در سطح زیر کشت بالا می گردد لذا با بکارگیری از ماشین نشاءکار می توان تا حد زیادی بر مشکلات ذکر شده فائق آمد.


0